องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
ที่ทำการ อบต.

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์  037-616431 โทรสาร 037-616429

E- mail : saraban@tharue.go.th

Website :  WWW.THARUE.GO.TH