องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]32
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]29
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]27
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]104
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 18 ส.ค. 2564 ]224
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ย. 2563 ]172
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 18 มี.ค. 2563 ]169