องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
งานจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาประเมินพุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามสักษณะการใช้ประโยขน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละราย ตามแบบ (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]15
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]28
3 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) [ 2 ธ.ค. 2565 ]34
4 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]36
5 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]44
6 ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]43
7 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]47
8 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ [ 7 พ.ย. 2565 ]50
9 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2565 ]55
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]52
 
หน้า 1|2