องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
งานจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น (ภดส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]33
2 เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]244
3 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]245
4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 15 พ.ย. 2566 ]243
5 ประชาสัมธ์ เกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]244
6 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]241
7 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]242
8 ประกาศบัญช่ีประเภทอื่นราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) [ 25 ก.ย. 2566 ]247
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.ย. 2566 ]239
10 โครงการจักเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]248
 
หน้า 1|2|3