องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
งานจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 15 พ.ย. 2566 ]5
2 ประชาสัมธ์ เกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]5
3 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]6
4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]15
5 ประกาศบัญช่ีประเภทอื่นราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) [ 25 ก.ย. 2566 ]34
6 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.ย. 2566 ]32
7 โครงการจักเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]70
8 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]62
9 แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]76
10 ราคาประเมินพุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามสักษณะการใช้ประโยขน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละราย ตามแบบ (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]105
 
หน้า 1|2|3