องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ค. 2565 ]11
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ [ 9 พ.ค. 2565 ]10
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 9 พ.ค. 2565 ]9
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 พ.ค. 2565 ]11
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 พ.ค. 2565 ]9
6 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) [ 9 พ.ค. 2565 ]9
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]39
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 22 เม.ย. 2565 ]264
9 ประกาศผลการรายงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]32
10 งดให้บริการประชาชนระหว่าวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3