องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
คณะผู้บริหาร


นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
089-7423117


นายรุ่ง ลำบัวลอย นายวิจารณ์ ประจำสาคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
085-4801082 086-1006960

นางแก้วตา เมฆขลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
089-7710169