องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]230
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]232
3 การดำเนินการตามตัวชี้วัดข้อ O40 [ 27 เม.ย. 2566 ]230
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]230
5 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 เม.ย. 2566 ]230
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]231
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]233
8 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ? 2566 [ 22 เม.ย. 2565 ]231
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ? 2566 [ 22 เม.ย. 2565 ]231
10 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]230