องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]30
2 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [ 31 ต.ค. 2565 ]2
3 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]99
4 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]101
5 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]101
6 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 [ 8 เม.ย. 2565 ]149
7 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]134
8 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]173