องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชาสัมพันธ์วันลอยกระทง[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 13]
 
  มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ,4 , 5 , และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 70]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้นำแอสฟัลติกกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลท่าเรือ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลท่าเรือ[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 52]
 
  เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอปากพลี[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 45]
 
  มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 38]
 
   มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ซึ้งเป็นผู้ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 25]
 
  ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 23]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8