องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  ทำความสะอาดวัดลำบัวลอย[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 2]
 
  ทำความสะอาดวัดท่าประดิษฐ์[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส(หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปปลาร้า) ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก"(ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่สำรวจสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกำแพงเศียรเพื่อหาแนวทางของบประมาณสร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 32]
 
  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)ในพื่นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ จำนวน 5 หลังคาเรือน[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 18]
 
  ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือจำนวน 5 หลังคาเรือน[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 21]
 
  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 58]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 46]
 
  มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 67]
 

หน้า 1|2|3