องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส(หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปปลาร้า) ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 106]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก"(ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 102]
 
  ลงพื้นที่สำรวจสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกำแพงเศียรเพื่อหาแนวทางของบประมาณสร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 213]
 
  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)ในพื่นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ จำนวน 5 หลังคาเรือน[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 197]
 
  ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือจำนวน 5 หลังคาเรือน[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 157]
 
  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 231]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 129]
 
  มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 242]
 
  ออกสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์)[วันที่ 2022-04-15][ผู้อ่าน 365]
 

|1|2หน้า 3|4|5