การจัดการองค์ความรู้ (KM)

วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 15:33
Published in อื่นๆ
Rate this item
(0 votes)

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

2

การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการลาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

3

การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

4

การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องบำเหน็จบำนาญ

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

5

การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

6

การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 

Read 230 times

Leave a comment