องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


 
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นตำบลขับขี่ปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้จัดโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  วันที่ 4 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาส การทำปลาส้มจากปลาตะเพียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จัดทำโครงการคนไทยใจอาสา (ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกั้นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หมู่ที่ 7 บ้านศาลเจ้า
  กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ"
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567
  ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกธนาคารขยะตำบลท่าเรือ
 
11 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ อ่าน 267 ]
7 มี.ค. 2567 เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค.67 [ อ่าน 246 ]
9 ม.ค. 2567 การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566-2567 [ อ่าน 383 ]
8 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ อ่าน 349 ]
6 ต.ค. 2566 ฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ อ่าน 43 ]
29 ก.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 496 ]
29 ก.ย. 2566 รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ อ่าน 342 ]
29 ก.ย. 2566 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 338 ]
28 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในหมู่บ้านเกาะกาช่วงบริเวณที่ดินนางนันทาถึงถนนสายดอนเจริญ - ลำบัวลอย พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 137 ]
25 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในหมู่บ้านเกาะกาช่วงบ้านนางสาครถึงถนนสายดอนเจริญ - ลำบัวลอย ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 10 ]
24 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 5 บ้านท่าควายแห - หมู่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 13 ]
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย สาย 1 แยกขวา หมู่ 4 [ อ่าน 31 ]
13 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 [ อ่าน 13 ]
8 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลำอ้ายงอน หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 บ้านลำบัวลอย ตำบลท่าเรือ [ อ่าน 34 ]
8 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลำอ้ายงอน หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 บ้านลำบัวลอย ตำบลท่าเรือ [ อ่าน 11 ]
22 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลำอ้ายงอน หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 บ้านลำบัวลอย [ อ่าน 10 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565