องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

 
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ
  จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
  โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ
  โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  โครงการจัดการขยะในชุมชน (ฝึกอบรมตำบลท่าเรือ ร่วมใจ คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4
 
9 ม.ค. 2566 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ อ่าน 42 ]
4 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 34 ]
4 ม.ค. 2566 ประกาศวันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 26 ]
13 ธ.ค. 2565 มุม KM เพื่อพัฒนาความรู้ [ อ่าน 42 ]
13 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สรรพากรชี้แจงพร้อมเตือนประชาชน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี โทรแจ้งคืนเงินภาษีหรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ ?RD Intelligence 1161? [ อ่าน 43 ]
9 ธ.ค. 2565 เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ อ่าน 55 ]
22 พ.ย. 2565 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [ อ่าน 73 ]
27 ต.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครนายก เรื่อง ?รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? [ อ่าน 112 ]
3 ต.ค. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกรกฏาคม พ.ศ2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ อ่าน 16 ]
11 ม.ค. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม พ.ศ2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ อ่าน 16 ]
23 ก.ย. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 91 ]
7 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 100 ]
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 107 ]
23 ส.ค. 2565 แบบแปลนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 123 ]
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 117 ]
17 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 138 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565