องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

 
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ
  จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
  โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ
  โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
20 มี.ค. 2566 การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา [ อ่าน 3 ]
10 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน [ อ่าน 6 ]
23 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ อ่าน 13 ]
23 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ อ่าน 17 ]
23 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ อ่าน 13 ]
22 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ อ่าน 12 ]
17 ก.พ. 2566 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ อ่าน 16 ]
14 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Polcy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ อ่าน 13 ]
3 ต.ค. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกรกฏาคม พ.ศ2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ อ่าน 48 ]
17 มี.ค. 2566 ผลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ [ อ่าน 4 ]
7 มี.ค. 2566 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ อ่าน 13 ]
11 ม.ค. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม พ.ศ2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ อ่าน 41 ]
23 ก.ย. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 119 ]
7 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 123 ]
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 133 ]
23 ส.ค. 2565 แบบแปลนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 147 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565