องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

 
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
  กิจกรรมท้องถิ่นนครนายกร่วมใจ "Knock Door เคาะประตูบ้าน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ลอกคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565
  โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง หมู่ที่ 7 - 8
 
22 พ.ย. 2565 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [ อ่าน 33 ]
27 ต.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครนายก เรื่อง ?รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? [ อ่าน 72 ]
30 ก.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ อ่าน 70 ]
30 ก.ย. 2565 รายงานการดำเนินการรับฟังความเห็นผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น [ อ่าน 56 ]
30 ก.ย. 2565 รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ อ่าน 70 ]
30 ก.ย. 2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ อ่าน 78 ]
30 ก.ย. 2565 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ [ อ่าน 68 ]
12 ก.ย. 2565 ประสัมพันธ์โปรดระวังเว็ปไซต์ปลอม [ อ่าน 74 ]
23 ก.ย. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 55 ]
7 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 65 ]
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 74 ]
23 ส.ค. 2565 แบบแปลนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 94 ]
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 84 ]
17 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 106 ]
7 ก.ค. 2565 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565) [ อ่าน 73 ]
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดไฟส่องสว่างรายทาง หมู่ 8 (ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเจาะจง [ อ่าน 195 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565