ติดต่อเรา

Post on 23 ตุลาคม 2561
by Super User

1.ติดต่อด้วยตนเอง
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
  หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ
  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2.โทร 037-616431
3.โทรสาร 037-616429
4. E-mail :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  องการบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
  (ร้องทุกข์/ร้องเรียน)
  หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ
  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
6.เว็บไซต์ อบต.ท่าเรือ
    www.tharue.go.th
6.Facebook
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จังหวัดนครนายก