องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

     เอกสารประกอบ ::
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 
: 11222
: 1223
: 566565
: 625+612
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ