องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย


ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ : ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ