มาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564 15:42
Published in อื่นๆ
Rate this item
(0 votes)

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

2

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

3

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

4

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

5

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

6

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

7

คู่มือวินัยข้าราชการ

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

8

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

9

ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 

Read 131 times Last modified on วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564 16:53

Leave a comment