พรบ.กฎหมาย และข้อบัญญัติ อบต

วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 17:11
Published in อื่นๆ
Rate this item
(0 votes)

พรบ.กฎหมาย และข้อบัญญัติ อบต

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

2

 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 

Read 85 times

Leave a comment