โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 16:38
Rate this item
(0 votes)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

Read 470 times Last modified on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 16:46

Leave a comment