การป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกา และอสม.

วันศุกร์, 11 มิถุนายน 2564 05:08
Rate this item
(0 votes)

การป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกา และอสม.
ณ โรงเรียนวัดลำบัวลอย ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย,
โรงเรียนวัดเกาะกา

Read 6117 times

371 comments

Leave a comment