ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 06:11
Rate this item
(0 votes)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

 

Read 4448 times

218 comments

Leave a comment