ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เข้าร่วมการฝึกอบรมประชาชน โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.เกาะหวาย

วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2563 15:26
Rate this item
(0 votes)

ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เข้าร่วมการฝึกอบรมประชาชน โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.เกาะหวาย

Read 8586 times

838 comments

Leave a comment