โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563 14:01
Rate this item
(0 votes)

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

Read 4797 times

222 comments

Leave a comment