พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 16:05
Rate this item
(0 votes)

รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลดด้านล่าง

1.บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน <<ดาวน์โหลด>>

2.ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ <<ดาวน์โหลด>>

3.คำนิยามและประเภทของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.2563 – 2566 ของกรมธนารักษ์ <<ดาวน์โหลด>>

4.ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) <<ดาวน์โหลด>>

Read 507 times Last modified on วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 08:30

Leave a comment