ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 16:18
Rate this item
(0 votes)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 4288 times

451 comments

Leave a comment