ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562 16:33
Rate this item
(0 votes)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

<<ดาวน์โหลดด้านล่าง>>

Read 4006 times

239 comments

Leave a comment