องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2562 16:24
Rate this item
(0 votes)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี

ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

Read 4472 times

459 comments

Leave a comment