องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 
  ลอกคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565
  โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง หมู่ที่ 7 - 8
  โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)
 
12 ก.ย. 2565 ประสัมพันธ์โปรดระวังเว็ปไซต์ปลอม [ อ่าน 16 ]
9 ก.ย. 2565 ประกาศเรื่อง มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ อ่าน 14 ]
5 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "แว่นตาปันสุข" [ อ่าน 59 ]
4 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ราชสีห์ รับเรื่องราวร้องทุกข์(ทุกเรื่อง) [ อ่าน 51 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(วาตภัย) [ อ่าน 71 ]
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 46 ]
9 พ.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ อ่าน 84 ]
9 พ.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ [ อ่าน 78 ]
7 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 16 ]
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 15 ]
23 ส.ค. 2565 แบบแปลนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 36 ]
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 29 ]
17 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่ [ อ่าน 58 ]
7 ก.ค. 2565 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565) [ อ่าน 25 ]
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดไฟส่องสว่างรายทาง หมู่ 8 (ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเจาะจง [ อ่าน 139 ]
25 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเสริมลูกรังถนนสายท่ากระทุ่ม หมู่ 7 โดยใช้วิธีเจาะจง [ อ่าน 106 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565