องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

17  ก.ค. 2567 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมดนตรีสำหรับขบวนแห่เทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567 ซื้อเทียนจำนำพรรษาพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567 จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในหมู่บ้านเกาะกาช่วงบริเวณที่ดินนางนันทาถึงถนนสายดอนเจริญ-ลำบัวลอยพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ม.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567 ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567 ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในหมู่บ้านเกาะกาช่วงบ้านนางสาครถึงถนนสายดอนเจริญ - ลำบัวลอย (ม.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๕ บ้านท่าควายแห - หมู่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567 จ้างผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567 จ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะถนนเรียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย สาย ๑ แยกขวา หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทา่เรือ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง