องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์วันลอยกระทง


 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน  2566 ณ วัดท่าประดิษฐ์ หมู่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

กิจกรรมภายในงานพบกับ

การประกวดกระทงชิงเงินรางวัล

การประกวดร้องเพลง โดยการส่งตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน  

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

2023-12-06
2023-12-01
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-15
2023-11-10
2023-10-18
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-12