องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ


วันที่ 22 เมษายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นายรุ่ง ลำบัวลอย รองนายกฯ นางสุกัญญา นันทะแสน รองนายกฯ พร้อมด้วย นายประทีป บุญเทียน กำนันตำบลท่าเรือ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 เป็นตัวแทนมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวน 8 หลังคาเรือน

2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-02
2022-04-29