องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายณรงศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อม นายรุ่ง ลำบัวลอย นายวิจารณ์ ประจำสาคร รองนายกฯ นายนิคม ไชยสวน ประธานสภา ฯ นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 211 หลังคาเรือน

2024-02-14
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-16
2023-12-27
2023-12-06