องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ ได้มอบหมายให้ นายรุ่ง ลำบัวลอย รองนายก นางสุกัญญา นันทะแสน รองนายก และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดที่เกี่ยวข้อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่2 จำนวน 1 หลังคาเรือน

2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-02
2022-04-29