องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ลอกคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ตาดี รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่นำเรือออกช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโป๊ะสำหรับนำแม็คโฮลอกวัชพืชในคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย โดยได้รับความอนุเคระห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกโดยการติดต่อประสานงานจากนายสิทธิชัย อิ่มจิตร เลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

2023-02-28
2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-01
2022-11-17