องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ออกสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย


วันที่ 18 เมษายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และ คณะทำงานสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-02
2022-04-29